đại đồng tâm

Chất lượng hàng đầu - hợp tác dài lâu

Nhận thấy thị trường xây dựng Việt Nam đầy tiềm năng, bất chấp tình hình kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, nhóm thạc sĩ kỹ sư trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh với tâm huyết và năng lực sẵn có vẫn quyết tâm thành lập một công ty xây dựng nhằm mang những giá trị có được đóng góp cho xã hội.

Chi tiết

Tư vấn nội thất

Đối tác vật liệu